Op de Pastoor van Arsschool zijn de kinderen onder andere op basis van hun kalenderleeftijd ingedeeld in acht groepen van gemiddeld 15 leerlingen.

De groepen hebben namen van vogels, m.u.v. van de groep waarin de schoolverlaters zitten deze heet de Laatste Loodjes. De jongste kinderen zitten in principe in de Uilen en de oudste kinderen in de Laatste Loodjes.

Kinderen zijn ingedeeld in een groep op grond van verschillende factoren, kalenderleeftijd, sociaal-emotionele leeftijd, cognitieve capaciteiten en onderwijsbehoefte.
NB: afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de kinderen in een groep, kan het niveau van een groep van jaar tot jaar verschillen