Op onze school worden de kinderen op grond van verschillende factoren (zoals kalenderleeftijd, sociaal-emotionele leeftijd, cognitieve capaciteiten en onderwijsbehoefte) in een groep ingedeeld. Onze school kent acht groepen van gemiddeld 16 leerlingen. Alle groepen dragen een vogelnaam. NB: afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de kinderen in een groep, kan het niveau van een groep van jaar tot jaar verschillen.

Meer informatie over bovenstaande vindt u in onze schoolgids.