Onze groep heet de Haviken. ER zitten 14 leerlingen in deze groep en meester Gijs en juf Natascha zijn de leerkrachten.

Het laatste jaar van de basisschool heet het schoolverlatersjaar. De Haviken is een groep waar in principe alle leerlingen een schoolverlater zijn. In dit laatste jaar van de basisschool zullen we de leerlingen begeleiden in hun overstap naar het Voortgezet Onderwijs.

We betrekken de leerling zoveel als mogelijk bij het maken van een gedegen keuze. Door veel over de overstap te praten, scholen te bezoeken en door te werken aan persoonlijke doelen voor (begrijpend) lezen, rekenen en spelling geven we samen vorm en inhoud aan het maken van een goede keuze. De gesprekken voeren we dan ook met ouders/verzorgers én kinderen samen. 

Iedere ochtendschooldag start met een inloop. Tijdens dit moment werken de leerlingen aan hun weektaak met eigen doelen. 
We oefenen met zelfstandigheid, planning en organisatie en verantwoordelijkheid. 
Naast de weektaak wordt dit ook geoefend met huiswerk. 

 

 

Ook wordt er gewerkt met niveaugroepen. De leerlingen volgens rekenen en spelling in een niveaugroep. Hierdoor stemmen we het onderwijs zo goed mogelijk af op het huidige niveau en de te behalen doelen. Voor rekenen maken we gebruik van de methode Wereld in Getallen, op Snappet. Met Snappet werken we met 1 instructie per niveaugroep, daarna maken de leerlingen sommen op hun eigen niveau passend bij het doel. Bij spelling en taal werken we met de methode Staal. 

Begrijpend lezen wordt geoefend met Nieuwsbegrip. Iedere week staat er een nieuwe actuele tekst centraal. We oefenen met samenvatten, verwijswoorden, verbanden en andere strategieën. 
Ook maken de leerlingen kennis met het maken van bijvoorbeeld mindmaps.  We lezen de tekst in groepjes, praten erover en beantwoorden sleutelvragen.

Wereldoriëntatie (aardrijkskunde en geschiedenis), verkeer en Engels hebben ook een plekje in het rooster.

Ook krijgen de leerlingen regelmatig een raadsel mee naar huis. Een ‘’Grej of the Day’’ het weetje van de dag. Thuis gaan ze op onderzoek uit en daarna volgt een microles over het onderwerp.

 

 

Naast het werken in de klas hebben de leerlingen ook les van diverse vakleerkrachten:

- iedere week op maandag kunst van juf Anne
- iedere dinsdag en donderdag gym van meester René
- iedere dinsdag en vrijdag muziek van juf Marloes

Het laatste jaar op de basisschool is uiteraard ook een jaar waarin veel bijzondere dingen op de agenda staan. 
Het kamp, de scholenbezoeken, disco, klasselunch, survivallen en natuurlijk de afscheidsavond.

Kortom, een jaar om nooit meer te vergeten!  

 

Nieuws uit de groep

Gymlessen

Dag
Van
Tot
Dinsdag
12:00
12:45
Donderdag
12:00
12:45

Huiswerk

Dag
Datum
Beschrijving

Agenda

Dag
Datum
Beschrijving
Maandag
Kunst van Juf Anne
Dinsdag
Gym van Meester René
Dinsdag
Muziek van Juf Marloes in de klas
Donderdag
Gym van Meester René
Vrijdag
Muziek van Juf Marloes in de gymzaal