Welkom op de groepspagina van de IJsvogels.

 

De IJsvogels zitten boven op de tweede verdieping in het tweede lokaal. In de Ijsvogels zitten 16 leerlingen. De leeftijd varieert tussen de 10 en 12 jaar. Er zitten 5 meiden en 11 jongens in de klas.

Op maandag t/m woensdag staat juffrouw Natasja voor de klas en woensdag t/m vrijdag juffrouw Fleur. 

 Afbeeldingsresultaat voor ijsvogel

Een groot gedeelte van de groep zal dit jaar schoolverlater zijn. Dus in dit jaar zullen we ook bezig zijn met overstap naar het Voortgezet Onderwijs.
We betrekken de leerling zoveel als mogelijk bij het maken van een gedegen keuze. Door veel over de overstap te praten, 
scholen te bezoeken en door te werken aan persoonlijke doelen voor (begrijpend) lezen, rekenen en spelling. 
Het adviesgesprek voeren we dan ook met ouders én kinderen samen. 

Iedere ochtend starten we met een inloop. Tijdens dit moment werken de leerlingen aan hun weektaak met eigen doelen. 
We oefenen met zelfstandigheid, planning en organisatie en verantwoordelijkheid. 
Naast de weektaak wordt dit ook geoefend met (dagelijks) huiswerk. 

Rekenen en spelling volgen de leerlingen in niveaugroepen binnen de bovenbouw. 
Hierdoor stemmen we het onderwijs zo goed mogelijk af op het huidige niveau, en de te behalen doelen. 
Voor rekenen maken we gebruik van de methode Wereld in Getallen. 
Bij spelling en taal werken we met de methode Staal. 

Begrijpend lezen wordt geoefend met Nieuwsbegrip. Iedere week staat er een nieuwe actuele tekst centraal. 
We oefenen met samenvatten, verwijswoorden, verbanden en andere strategieën. 
Ook maken de leerlingen kennis met het maken van bijvoorbeeld mindmaps. 

Wereldorienatie (aardijkskunde en geschiedenis), verkeer en Engels hebben ook een plekje in het rooster.
Alle schoolvarlaters werken ook met Ticken aan hun typvaardigheid en krijgen de mogelijkheid om hun diploma te behalen.

Naast het werken in de klas hebben de leerlingen ook les van diverse vakleerkrachten:

- om de week op maandag kunst van juf Anne
- iedere dinsdag en woensdag gym van meester René

We gaan er met z'n allen een gezellig maar vooral leerzaam jaar van maken.

Nieuws uit de groep

Gymlessen

Dag
Van
Tot
Dinsdag
08:30
09:15
Woensdag
10:45
11:30

Huiswerk

Dag
Datum
Beschrijving
Maandag
Woordenschat Taal en Engels
Dinsdag
ICT nieuwsbegrip
Woensdag
Redactiesommen
Donderdag
Topografie
Vrijdag
Verkeer

Agenda

Dag
Datum
Beschrijving