Welkom bij de site van de Kiwi’s. 

Onze groep zit in het lokaal naast de gymzaal. 

De Kiwi’s behoren, samen met de Toekans en de Mussen tot de middenbouw. In de groep van de Kiwi’s zitten totaal 16 kinderen. Met z’n allen streven we ernaar om er een gezellig jaar van de maken, waarbij de kinderen ook nog nieuwe dingen leren. Daar gaan we met elkaar voor zorgen en elkaar zeker bij helpen. 

Op maandag tot en met vrijdag staat juf Manita voor de groep. Zij wordt daarbij ondersteund door meester Gijs. Op maandag en dinsdag zal meester Gijs lessen geven voor onze groep. Later zal dit uitgebreid gaan worden. Hij zal zijn lint stage en zijn blok stage ook bij ons in de groep doen. Hij zal op den duur volledig de groep gaan overnemen. De kinderen en ik wensen hem hierbij heel veel succes en plezier in de groep. 

We streven ernaar dat alle kinderen het naar hun zin hebben in de groep. Het groepsgevoel is een belangrijk onderdeel hiervan. Als de kinderen met een goed en vertrouwd gevoel in de klas zitten, leren ze beter. Vandaar dat we van 8.30 uur tot 9.00 uur druk bezig zijn met het aanleren van de regels van de school, regels van de klas en de omgang met elkaar. Dit aanleren doen we door met elkaar in gesprek te gaan. We vinden het belangrijk dat de kinderen betrokken zijn bij het aanleren van de regels en dat we er samen het beste van gaan maken. 

Als er een goed groepsklimaat heerst, gaan we over tot het maken van een weektaak. De kinderen kunnen van 8.30 uur tot 9.00 uur datgene oefenen wat ze nog lastig vinden. Dit kan de ene keer Rekenen zijn en de andere keer Spelling of Begrijpend lezen zijn. 

Rekenen en Spelling volgen de leerlingen in niveaugroepen binnen de middenbouw. Hierdoor stemmen we het onderwijs zo goed mogelijk af naar behoefte van de leerling en de te behalen doelen.

Voor rekenen maken we gebruik van de methode Wereld in Getallen.

Bij Spelling en Taal werken we met de methode Staal. 

Een belangrijk onderdeel binnen ons onderwijs is Begrijpend Lezen.

Bij Begrijpend Lezen maken wij gebruik van de methode Nieuwsbegrip. Iedere week krijgen de kinderen een actuele tekst te lezen met bij behorende vragen. Via Nieuwsberip leren de kinderen bepaalde strategieën om een tekst goed door te kunnen lezen en te snappen. Kinderen kunnen thuis goed oefenen met het lezen en maken van deze teksten. Zij kunnen inloggen op de site www.nieuwsbegrip.nl met hun eigen code. 

Aardrijkskunde en Geschiedenis en Verkeer staan ook bij ons op het rooster. Dit zijn hele leuke lessen met veel afwisseling van luisteren, vertellen en doen.

 

Naast het werken in de klas krijgen de kinderen ook nog les van vakleerkrachten:

Om de week, op maandag, Kunst les van juf Martje.

Iedere dinsdag en donderdag gym van meester René.

Iedere vrijdag muzikale vorming van juf Rosa.

 

Van 1 tot 4 oktober gaan we met school op kamp, staan er nog bezoeken klaar voor het bezoek aan het theater.

Kortom, een jaar om nooit te vergeten!!!!!

Nieuws uit de groep

Gymlessen

Dag
Van
Tot
Dinsdag
12:30
13:15
Donderdag
12:30
13:15

Huiswerk

Dag
Datum
Beschrijving

Agenda

Dag
Datum
Beschrijving