Welkom op de site van de Kiwi’s!

In de Kiwi’s zitten kinderen tussen de 9 en 11 jaar. Totaal zitten er 16 kinderen bij ons in de groep. De kinderen hebben elkaar voor de zomervakantie al een beetje leren kennen bij de kennismakingsochtend. Dit was een groot succes. Met z’n allen streven we ernaar dat we er een heel gezellig jaar van gaan maken, waarbij de kinderen ook nog nieuwe dingen gaan leren. Dit gaat ons ook lukken, want we helpen elkaar en zorgen goed voor elkaar. Het is belangrijk om met elkaar een goede sfeer in de groep te creëren.

Op maandag staat meester René de Roo voor de groep. Op dinsdag, woensdag en donderdag staat juffrouw Manita Vilain voor de groep. Op vrijdag staat de ene week de meester en de andere week de juf voor de groep. Onze groep zit op de begande grond, net voor de gymzaal. 

We streven ernaar dat alle kinderen het naar hun zin hebben binnen de groep. Het groepsgevoel is een belangrijk onderdeel hiervan. Als de kinderen met een goed en vertrouwd gevoel in de klas zitten, leren ze beter. Vandaar dat we van 8.30 uur tot 9.00 uur druk bezig zijn met het aanleren van de regels van de school, regels van de klas en de omgang met elkaar. Het is erg belangrijk dat de kinderen betrokken zijn bij hun eigen leren. Door met de kinderen individueel een gesprek aan te gaan (het kindgesprek) weten we wat er in het kind omgaat en welke doelen we samen kunnen stellen. Het gaat een topjaar worden!

Als er een goed groepsklimaat heerst, gaan we over tot het maken van een weektaak. De kinderen kunnen elke ochtend van 8.30 tot 9.00 uur datgene oefenen wat ze nog lastig vinden. Dit kan variëren van rekenen, spelling of begrijpend lezen.

Rekenen (Wereld in Getallen) en Spelling (Staal) volgen de leerlingen in niveaugroepen. Hierdoor stemmen we het onderwijs zo goed mogelijk af naar de behoefte van de leerling en de te behalen doelen. Nieuw dit jaar is dat we tijdens deze lessen ook met Snappet gaan werken.

Zowel bij Spelling als bij Taal werken we met de methode Staal.

Een belangrijk onderdeel binnen het onderwijs is Begrijpend Lezen. Bij Begrijpend lezen maken wij gebruik van de methode Nieuwsbegrip. Iedere week krijgen de kinderen een actuele tekst te lezen. Via deze teksten leren de kinderen strategieën toe te passen om de tekst goed te kunnen begrijpen.

Kinderen kunnen thuis ook oefenen met Begrijpend Lezen. Zij kunnen zelf inloggen op de site www.nieuwsbegrip.nl met hun eigen code.

De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer en de Engelse taal komen natuurlijk ook aan bod! In de middag werken we met themalessen. Het eerste thema waarin wij ons gaan verdiepen is “ Op reis”. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het thema van het schoolkamp! Van 30 september tot en met 3 oktober gaan we namelijk met de hele school op kamp. 

Naast het werken in de klas krijgen de kinderen ook nog les van vakdocenten:

  • Gym en Rots & Water van meester René
  • Kunstles van Juf Anne
  • Muziekles van juf Marloes

 

Kortom, dit wordt een jaar om nooit te vergeten!!!! Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons altijd een mail sturen of bel even om een afspraak te maken. Het contact met ouders/verzorgers vinden we erg belangrijk.

Juffrouw Manita Vilain: mvilain@pastoorvanars.lucasonderwijs.nl

Meester René de Roo: rdroo@pastoorvanars.lucasonderwijs.nl

 

Nieuws uit de groep

Gymlessen

Dag
Van
Tot
Woensdag
10:30
11:15
Donderdag
11:15
12:00

Huiswerk

Dag
Datum
Beschrijving

Agenda

Dag
Datum
Beschrijving