Welkom op de groepspagina van de Kiwi’s! 

In de Kiwi’s zitten zestien leerlingen, negen jongens en zeven meisjes. In onze groep werken een juf en twee meesters. Juf Anne werkt op maandag, donderdag en vrijdag. Meester Youri staat op dinsdag en woensdag voor de klas. Meester Sierd werkt van maandag tot en met vrijdag. Samen hebben wij een missie; jullie een veilige leeromgeving bieden zodat jullie met plezier naar school gaan en daardoor tot leren kunnen komen.

In de Kiwi’s gaan wij dit jaar veel ontdekken en leren. Nieuw dit jaar is het vak Engels, we gaan hierbij veel oefenen met spreken en luisteren. Ook werken we dit jaar met schoolbrede thema’s, binnen deze thema’s zullen wij veel gaan leren over verschillende onderwerpen van aardrijkskunde en geschiedenis. Ook rekenen, spelling, lezen en taal zitten in het vakkenpakket dit jaar. Wij vinden het belangrijk dat we deze vakken op een leuke en interessante manier aanbieden. Zo zullen we veel gebruik maken van verschillende werkvormen.

In onze groep richten we de aandacht op wat we kunnen. We gaan dit jaar ontdekken waar wij goed in zijn en waar onze talenten liggen. Met behulp van van verschillende leermiddelen; bijvoorbeeld een Chromebook, maar ook vakdocenten voor de vakken muziek en kunst, besteden wij aandacht aan meer dan alleen studievaardigheden. Wij gaan op zoek naar jouw talenten, en wij willen jou helpen om die talenten verder te ontwikkelen.

Dit jaar hebben wij op woensdag en donderdag gym, dus zorg dat je op die dagen gymkleren en gymschoenen meeneemt!

Gaaf dit jaar is het nieuwe vak circuit op donderdagmiddag. Wij hebben dit jaar de eer om kennis te maken met verscheidene praktijkberoepen en bijbehorende vaardigheden. Denk hierbij aan: stroomkringen maken en houtbewerken. Dit biedt jullie de kans om nog meer talenten bij jezelf te ontdekken.

In de laatste week van september mogen wij dit jaar weer op kamp. Informatie hierover zal later nog verstrekt worden. Wij hebben hier in ieder geval al veel zin in, omdat we elkaar op die manier beter leren kennen, ook buiten de klas. Zo maken we een mooie start van het schooljaar.

Wij gaan er een fijn schooljaar van maken!

Mocht u een vraag of opmerking hebben, neem dan gerust contact met ons op. Wij vinden het contact met de ouders en/of verzorgers van de leerlingen erg belangrijk. 

Meester Youri: yvdberg@pastoorvanars.lucasonderwijs.nl

Meester Sierd: shus@pastoorvanars.lucasonderwijs.nl

Juf Anne: astet@pastoorvanars.lucasonderwijs.nl