De Laatste Loodjes is de laatste groep op school. Een bovenbouwgroep waar in principe alle leerlingen schoolverlater zijn. 
Dit jaar zitten er 17 leerlingen in de Laatste Loodjes. 

Op maandag staat juf Sanne voor de groep, dinsdag t/m vrijdag is juf Natascha er. 

Het laatste jaar van de basisschool waarin we leerlingen begleiden in hun overstap naar het Voortgezet Onderwijs.
We betrekken de leerling zoveel als mogelijk bij het maken van een gedegen keuze. Door veel over de overstap te praten, 
scholen te bezoeken en door te werken aan persoonlijke doelen voor (begrijpend) lezen, rekenen en spelling. 
Het adviesgesprek voeren we dan ook met ouders én kinderen samen. 

Iedere ochtend is start met een inloop. Tijdens dit moment werken de leerlingen aan hun weektaak met eigen doelen. 
We oefenen met zelfstandigheid, planning en organisatie en verantwoordelijkheid. 
Naast de weektaak wordt dit ook geoefend met (dagelijks) huiswerk. 

Rekenen en spelling volgen de leerlingen in niveaugroepen binnen de bovenbouw.
Hierdoor stemmen we het onderwijs zo goed mogelijk af op het huidige niveau, en de te behalen doelen. 
Voor rekenen maken we gebruik van de methode Wereld in Getallen. 
Bij spelling en taal werken we met de methode Staal. 

Begrijpend lezen wordt geoefend met Nieuwsbegrip. Iedere week staat er een nieuwe actuele tekst centraal. 
We oefenen met samenvatten, verwijswoorden, verbanden en andere strategieën. 
Ook maken de leerlingen kennis met het maken van bijvoorbeeld mindmaps. 

Wereldorienatie (aardijkskunde en geschiedenis), verkeer en Engels hebben ook een plekje in het rooster.
Alle schoolvarlaters werken ook met Ticken aan hun typvaardigheid en krijgen de mogelijkheid om hun diploma te behalen.

Naast het werken in de klas hebben de leerlingen ook les van diverse vakleerkrachten:

- om de week op maandag kunst van juf Martje
- iedere dinsdag en donderdag gym van meester René
- iedere vrijdag muziek van juf Rosa

Het laatste jaar op de basisschool is uiteraard ook een jaar waarin veel bijzondere dingen op de agenda staan. 
Het kamp, de scholenbezoeken, disco, klasselunch, survivallen en natuurlijk de afscheidsavond.

Kortom, een jaar om nooit meer te vergeten!  

 

Nieuws uit de groep

Gymlessen

Dag
Van
Tot
Dinsdag
08:30
09:15
Donderdag
09:15
10:00

Huiswerk

Dag
Datum
Beschrijving
Maandag
Engels - woordjes leren
Dinsdag
Werkblad Spelling - Grammatica en werkwoorden
Woensdag
Topografie
Donderdag
Redactiesommen
Vrijdag
Nieuwsbegrip ICT - woorden & andere teksten

Agenda

Dag
Datum
Beschrijving