Welkom op de groepspagina van de Lijsters! 

 

De groep Lijsters bestaat uit 6 meisjes en 10 jongens in de leeftijd van 10 en 11 jaar. 

Er zijn 3 juffen. Juf Natasja werkt op maandag, dinsdag  en woensdag juf Fleur werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. 

Op maandagochtend dinsdag en donderdagochtend is juf Monique ook bij ons in de klas. 

 

Alle vakken uit het reguliere basisonderwijs komen aan bod. Het accent ligt uiteraard op de hoofdvakken technisch en begrijpend lezen, taal en spelling en (inzichtelijk) rekenen. 

 
We stemmen het onderwijs zo goed mogelijk af op het niveau van het kind en de te behalen doelen.
 
Voor rekenen maken we gebruik van Snappet volgens de methode Wereld in Getallen.?
 
Bij spelling en taal werken we met de methode Staal.?
 

Begrijpend lezen wordt geoefend met Nieuwsbegrip en werken we met verrijkte teksten. 

Thematisch werken, verkeer en Engels hebben ook een plekje in het rooster. 
Naast het werken in de klas hebben de leerlingen ook les van diverse vakleerkrachten:
 

- op maandag kunst van juf Brigitte 
- iedere dinsdag en donderdag gym van meester René
 
- iedere dinsdag en donderdag muziek van meester Youri.?
 

 

Ook wordt in de Lijsters veel aandacht besteed aan de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen. Rots en Water is een van de middelen. De kinderen volgen deze training zowel klassikaal (10x per jaar) als in kleine groepjes. Rots en Water is een favoriet vak. 
 

In het voorjaar doen de kinderen mee aan het landelijk verkeersexamen. Ook leggen de kinderen het praktisch verkeersexamen af. Voorwaarde is dat ze voldoende fietservaring hebben. 

 

Het kamp vindt dit jaar plaats van maandag 26 t/m donderdag 29 september.