Nieuws uit de groep

Welkom op de groepspagina van de Lijsters! - 13 september 2019

De groep Lijsters bestaat uit 5 meisjes en 12 jongens in de leeftijd van 10 t/m 12 jaar.

Er zijn 2 juffen. Juf Natasja werkt op maandag, dinsdag, en woensdag en juf Fleur werkt op woensdag, donderdag en vrijdag.

Op maandagochtend en dinsdagochtend is meester Sierd ook bij ons in de klas, hij is stagiair. 

 

Alle vakken uit het reguliere basisonderwijs komen aan bod. Het accent ligt uiteraard op de hoofdvakken technisch en begrijpend lezen, taal en (inzichtelijk) rekenen.

Rekenen en spelling volgen de kinderen in niveaugroepen. Dat betekent dat zij instructie kunnen krijgen in een andere, dan hun eigen stampgroep. De andere vakken worden in de eigen stamgroep gevolgd.

De hoeveelheid huiswerk is aan het begin van het jaar nog beperkt. 

Iedere week krijgen de kinderen een woordenlijst mee van Taal. Deze wordt de maandag erna getoetst.

Ook krijgen de kinderen de opdracht om thuis de online lessen Nieuwsbegrip te maken. Zowel Woordenschat als Andere Tekstsoort. Vanaf maandagavond is de actuele les online en een week later volgt de controle door de leerkracht. Zie

www.nieuwsbegrip.nl

Ook wordt in de Lijsters veel aandacht besteed aan de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen. Rots en Water is een van de middelen die hiervoor ingezet wordt. De kinderen volgen deze training zowel klassikaal (10x per jaar) als in kleine groepjes. Rots en Water is een favoriet vak.

Een ander geliefd vak is Engels. Dit jaar starten we de methode Stepping Stones Junior.

Naast het werken in de klas hebben de leerlingen ook les van diverse vakleerkrachten:

- op maandag kunst van juf Anne
- iedere dinsdag en woensdag gym van meester René
- iedere dinsdag en vrijdag muziek van juf Marloes. 

 

Een paar keer per jaar krijgen de kinderen les van een externe docent. Bureau Halt geeft voorlichting over bijvoorbeeld (vuurwerk)-overlast, Sociale Media en omgaan met groepsdruk.

In het voorjaar doen de kinderen mee aan het landelijk verkeersexamen. Ook leggen de kinderen het praktisch verkeersexamen af. Voorwaarde is dat ze voldoende fietservaring hebben.

 

Naast het kamp staat er voor de komende maanden nog een aantal leuke activiteiten op het programma. Eén van de activiteiten is een bezoek aan de HTM. We zullen met iemand van de HTM naar Zoetermeer gaan en krijgen daar uitleg over van alles in de tram en dingen die je onderweg tegen komt.

Gymlessen

Dag
Van
Tot
Dinsdag
09:15
10:00
Woensdag
11:30
12:15

Huiswerk

Dag
Datum
Beschrijving

Agenda

Dag
Datum
Beschrijving