Welkom op de groepspagina van de Mussen. We zullen dit schooljaar veel leren bij rekenen, spelling, taal en (begrijpend) lezen. Verder gaan we met thematisch werken op ontdekkingstocht voor natuur, techniek, geschiedenis en aardrijkskunde. We besteden veel aandacht aan de sociale emotionele ontwikkeling, met en van elkaar leren we hoe we op een fijne manier met elkaar om kunnen gaan en dat iedereen uniek is met zijn eigen kwaliteiten en talenten.

Om deze talenten te ontdekken en te stimuleren hebben we een twee keer per week muziek. Op donderdag hebben we kunst van juf Brigitte en op dinsdag en donderdag gym van meester René. Tijdens de gym hebben wij ook Rots en Water waarin we bijvoorbeeld leren hoe je voor jezelf kunt opkomen. Daarnaast hebben we nog de mogelijkheid om een workshop dans of extra muziek te volgen.

We werken en leren op allerlei manieren, uit boeken, via filmpjes, door te bewegen of door situaties uit te spelen. Soms werken we met de hele groep samen aan dezelfde onderwerpen en soms werken we in kleinere groepjes of samen met de leerlingen van de Toekans. We werken in schriften, werkboeken maar ook op een eigen Chromebook.

Wij hebben er heel veel zin in om er samen een fantastisch jaar van te maken!

Heeft u vragen of wilt u iets overleggen dan kunt u ons bereiken via Social Schools of de mail.