Welkom op de groepspagina van de Mussen!

In onze groep zitten 16 kinderen van 7 tot en met 10 jaar oud. In onze groep werken twee juffen: juf Sanne werkt van maandag tot en met donderdag en juf Janine werkt van dinsdag tot en met vrijdag.

Dit jaar zullen we veel aandacht besteden aan rekenen, lezen en spelling, maar daarnaast wordt er in onze groep ook voor het eerst gewerkt met methode de Zaken voor de oriëntatievakken aardrijkskunde, natuur en geschiedenis! Tijdens deze oriëntatievakken zullen we starten met een overkoepelend thema: "op reis!".

In onze groep wordt op verschillende manieren geleerd, bijvoorbeeld door samen te werken, bewegingsactiviteiten uit te voeren en met behulp van het werkboek of een Chromebook. Verder wordt er aandacht besteed aan bewegingsactiviteiten tussen de lessen door. Zo is het leren leuk en is het makkelijk om weer aan het werk te gaan.

Wekelijks zal tijdens de inloop aandacht worden besteed aan het (in)oefenen van aangeboden lesstof. Zo besteden we op de maandag extra tijd aan rekenen, op dinsdag gaan we aan de slag met de ICT les van Nieuwsbegrip, op woensdag doen we extra spellingswerk op de computer en op donderdag oefenen we onze woordenschat. Vrijdagochtend beginnen we de dag gezellig met muziekles!

We besteden graag aandacht aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Zo wordt wekelijks twee keer gym en twee keer muziekles in het lesprogramma opgenomen. Ook krijgen de kinderen één keer per week kunst (beeldende vorming) en besteden we met Rots en Water extra aandacht aan de sociale ontwikkeling van de kinderen. 

Van 30 september tot en met 3 oktober gaan we met de hele school op kamp en ook de rest van het jaar staan er allerlei gezellige en leerzame uitjes op de planning. 

We maken er samen een mooi jaar van! 

U kunt ons altijd mailen of bellen als u een vraag of opmerking heeft. Het contact met ouders/verzorgers vinden we erg belangrijk.

 Juffrouw Sanne van Rijswijk: svrijswijk@pastoorvanars.lucasonderwijs.nl

Juffrouw Janine Schmal: jschmal@pastoorvanars.lucasonderwijs.nl

 

 

Nieuws uit de groep

Gymlessen

Dag
Van
Tot
Dinsdag
10:30
11:15
Donderdag
10:30
11:15

Huiswerk

Dag
Datum
Beschrijving

Agenda

Dag
Datum
Beschrijving