De Parkieten is een gezellige groep leerlingen met de leeftijd van groep 4/5. De vakken rekenen, taal en technisch lezen wordt gegeven op het niveau van onze leerlingen. Er zijn dan 2 juffen in de klas om iedereen op zijn niveau les te kunnen geven. Voor rekenen wordt er vanaf niveaugroep 4 gewerkt met Snappet op een Chromebook. 

De leerlingen in de Parkieten hebben nog veel behoefte aan spel- en ontspanningsmomenten op een lesdag. Daarom maken we gebruik van het keuzebord en wordt er 2x per week muziek-, 1x per week kunst- en 2x per week gymles gegeven. Zo zorgen we ervoor dat er in de groep een goede afwisseling is tussen inspanning en ontspanning. Ook zijn er tijdens lesovergangen ontspanningsmomenten zoals een klein groepsspelletje of even lekker bewegen.

De leerlingen leren middels het keuzebord keuzes te maken voor spel door zelf een activiteit te kiezen. Deze worden aangeboden in kasten met daarin wisselende materialen en activiteiten. Op die manier maken kinderen kennis met materialen en activiteiten die ze anders misschien niet zouden kiezen.

Met de methode Stippe Stappen leren de leerlingen hoe je het werk kan aanpakken: wat is het doel, hoe ga ik het doen, ik doe het, ik kijk het na. Deze aanpak wordt de hele dag door ingezet tijdens werkmomenten. In de klas maar ook tijdens de gymles doen we regelmatig Rots en Water (sociale vaardigheden) oefeningen. Deze oefeningen helpen ons met concentreren, samenwerken en voor jezelf opkomen. Daarnaast worden de regels en afspraken die hiervoor belangrijk zijn de hele dag geoefend, zowel bij het werken in de klas als bij het buitenspelen.