De Parkieten is een gezellige groep leerlingen. We werken op midden groep 3 niveau en begin groep 4 niveau. Doordat we met niveaugroepen werken, is dat geen probleem binnen onze school. Het kan zijn dat beide niveaus in de Parkieten wordt gegeven, maar ook dat een leerling tijdens de reken- of leesles in een andere groep de instructie krijgt. Daarnaast is er voor kinderen met extra ondersteuningsbehoefte de mogelijkheid dat zij in kleine groepjes buiten de klas instructie krijgen. Een groot deel van de dag houden we ons bezig met renenen-, spelling- en leesactiviteiten.

De leerlingen in de Parkieten hebben nog veel behoefte aan spel- en ontspanningsmomenten op een lesdag. Daarom  maken we gebruik van het keuzebord en wordt er 2x per week muziek-, 1x per week kunst- en 2x per week gymles gegeven. Zo zorgen we er voor dat er in de groep een goede afwisseling is tussen inspanning en ontspanning.

De leerlingen leren middels het keuzebord keuzes te maken voor spel door zelf een activiteit te kiezen. Daarnaast staat er ook een veprlichte activiteit op. Zo leren ze dingen te plannen die `moeten`. Met de methode Stippe Stappen leren de leerlingen hoe je het werk kan aanpakken: wat is het doel, hoe ga ik het doen, ik doe het, ik kijk het na. In de klas maar ook tijdens de gymles doen we regelmatig Rots en Water oefeningen. Deze oefeningen helpen ons met concentreren, samenwerken en voor jezelf opkomen.

Kortom we werken hard én maken plezier bij de Parkieten!

 

Nieuws uit de groep

Gymlessen

Dag
Van
Tot
Dinsdag
14:00
14:45
Donderdag
08:30
09:15

Huiswerk

Dag
Datum
Beschrijving

Agenda

Dag
Datum
Beschrijving