Wat leuk dat je een kijkje neemt op de groepspagina van de Toekans.

In onze groep zijn wij veel aan het leren. We besteden veel aandacht aan de basisvakken zoals: rekenen, spelling, taal en (begrijpend) lezen. Naast de basisvakken besteden wij ook tijd aan ontdekken en onderzoeken. Dit gebeurt aan de hand van verschillende thema’s. We onderzoeken en ontdekken dan dingen over bijvoorbeeld geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek.

Het leren doen wij op verschillende manieren, maar vooral ook samen. Naast dat het leuk is om op verschillende manieren te leren, komen we er zo ook achter waar onze talenten liggen. Misschien liggen je talenten wel bij het werken met woorden, ben je heel goed in het werken op Chromebooks, kan jij heel goed samenwerken of kom je er achter dat het leren door bewegen jou heel goed ligt.

Leren is er dus in allerlei soorten en maten. Zo besteden wij ook aandacht aan de sociaal emotionele en motorische ontwikkeling. Zoals benoemd vinden wij samenwerken een belangrijk onderdeel van het leren, maar ook het samen spelen moeten we niet vergeten. Als wij samen spelen leren wij namelijk ook hoe wij op een prettige manier met elkaar om kunnen gaan. Tijdens de lessen Rots en Water gaan wij hier verder op in.  Daar leren wij bijvoorbeeld hoe wij ons beter kunnen concentreren, maar ook hoe je op een goede manier voor jezelf kunt opkomen.

Naast de vele lessen die we in de groep volgen, zijn we soms ook nog buiten het lokaal te vinden. Zo hebben wij twee keer per week gym en muziek en hebben we één keer per week kunst van een vakdocent. Daarnaast hebben we nog de mogelijkheid om een workshop dans of extra muziek te volgen.

De leerkrachten die deze groep zullen begeleiden in hun ontdekkingsreis het aankomende jaar zijn juf Nicolette en meester Boyd.

Wij houden van korte lijntjes met de ouders en vinden het dan ook fijn als u contact met ons opneemt als u vragen of opmerkingen heeft of gewoon even iets kwijt wilt.

We gaan er een super jaar van maken!