Onze school vindt een goede communicatie met u als ouder/verzorger heel belangrijk. Het heeft een positieve invloed op de betrokkenheid, het welbevinden, de motivatie en daarmee op het schoolsucces van uw kind. 

Gedurende een schooljaar zijn er verschillende contactmomenten: 

  1. In de eerste schoolweek is er een algemene informatieavond. Tijdens het plenaire deel van de avond wordt er algemene informatie m.b.t. de school gegeven. Daarna is er gelegenheid om kennis te maken met andere ouders/verzorgers en de leerkracht (en) van uw kind. Voor de ouders/verzorgers van de schoolverlaters is deze avond een informatiemoment m.b.t. de procedure rond het schoolverlaten en de totstandkoming van het advies.
  2. In de tweede schoolweek worden alle ouders/verzorgers van onze leerlingen uitgenodigd voor een ouder-vertel-gesprek. Tijdens dit gesprek krijgen ouders/verzorgers de kans om alles wat ze willen vertellen over hun kind te delen met de leerkracht. 
  3. Twee keer per jaar vinden de ontwikkelgesprekken plaats (altijd na de herfst- en voorjaarsvakantie). De leerkrachten bespreken samen met de ouders/verzorgers het Dossier & Doelen van hun kind, alsmede het ontwikkelprofiel. Is de leerling 8 jaar of ouder, dan wordt het van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit gesprek.
  4. Een adviesgesprek voor de ouders/verzorgers en leerlingen van de schoolverlaters. 

 

Wij maken voornamelijk gebruik van Social Schools. Deze app verzorgt én bevordert op een laagdrempelige manier de communicatie en samenwerking tussen school en thuis. 

Rapporten

Twee keer per jaar krijgen de leerlingen het kindrapport en tegelijkertijd ontvangen de ouders/verzorgers het ouderrapport (in februari en juli aansluitend aan de Cito-toetsperiode).
Informatie bij het Kindrapport
Informatie bij het Ouderrapport