Aan het begin van ieder schooljaar organiseert onze school een kamp in Eersel. Tijdens dit kamp gaan we in 3 grote kamphuizen vier dagen en drie nachten samen met elkaar allerlei leuke en groepsvormende activiteiten ondernemen. Het schoolkamp vindt dit schooljaar plaats van maandag 30 september tot en met donderdag 3 oktober 2019.

Op kamp leren de kinderen elkaar goed kennen en kunnen zij in de praktijk oefenen met allerlei sociale vaardigheden. De groepsleerkrachten en andere teamleden hebben tijdens het kamp de gelegenheid alle kinderen goed te leren kennen en zicht te krijgen op hun sterkere en zwakkere kanten.

Onze ervaring is dat de groepsband, door het kamp en het samen beleven van alle opgedane ervaringen, enorm wordt versterkt. Daarom is het van belang dat we het kamp aan het begin van een schooljaar houden en dat alle kinderen én het gehele team met het kamp meegaan. Benieuwd op welke manier ons kamp wordt vormgegeven en welke activiteiten we gaan ondernemen? Neem snel een kijkje op: powerpoint informatiemoment kamp