Naast aandacht voor de cognitieve vakken, is er zeker zoveel aandacht voor de creatieve, muzikale en sportieve talenten van onze leerlingen. Onze school geeft samen met de vakdocent beeldende vorming, de vakdocent muziekonderwijs en de vakdocent bewegingsonderwijs inhoud aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Iedere leerling heeft talenten en kwaliteiten, door deze te ontdekken en in te zetten bij andere vakken, kan en mag iedere leerling stralen!