Ieder kind heeft recht op eigentijds, uitdagend onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij de eigen talenten van de leerling en bijdraagt aan een goede voorbereiding op het leven en werken in de 21e eeuw. Onze school maakt gebruik van digitale leeromgevingen en de inzet van Snappet. Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat dient als vervanging van (werk)boeken en aansluit op de door de school gebruikte methodes. Zo is onderwijs op maat op onze school nog beter mogelijk.