De missie van onze school:

De Pastoor van Ars wil een veilige school zijn waar ieder kind de kans krijgt om de eigen talenten zo goed mogelijk te ontplooien. Wij willen onze kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling tot zelfstandig mens, waardoor zij kansrijk en in vrijheid eigen keuzes kunnen en durven maken.


De visie van onze school:

Het onderwijs binnen onze school wordt zodanig ingericht dat alle leerlingen optimaal kunnen leren én ontwikkelen. Alle leerlingen van de Pastoor van Ars zijn in het verleden geconfronteerd met problemen en onmogelijkheden. Bijna allemaal hebben ze daardoor te maken met afgenomen zelfvertrouwen en een laag zelfbeeld. Wij zien het dan ook als onze taak om in ons handelen nadruk te leggen op de mogelijkheden die de leerlingen hebben, met andere woorden wat de leerlingen wél kunnen. Dit alles doen we in nauwe samenwerking met de ouders en verzorgers en door gebruik te maken van alle steun die de omgeving ons biedt.