Welkom,

De Pastoor van Arsschool is een school voor speciaal basisonderwijs en staat in de Vogelwijk in Den Haag. Onze school heeft acht stamgroepen met gemiddeld vijftien leerlingen per groep. De leeftijd van onze leerlingen ligt tussen de zes en dertien jaar.

Onze school is er voor kinderen die binnen het reguliere onderwijs zijn vastgelopen en waarbij het welbevinden in het geding is. Het kan zijn dat een leerling leerproblemen heeft op het gebied van taal of rekenen, dat er sprake is van dyslexie, dat de leerling problemen ondervindt met betrekking tot werkhouding of concentratie. Ook kan er sprake zijn van een beperkte intelligentie of sociaal-emotionele problematiek.

Op onze school werkt een team van professionals samen aan de optimale ontwikkeling van uw kind. Door de relatief kleine groepen kan er doelgericht gewerkt worden aan de leer- en/of gedragsproblemen van uw kind en kan er onderwijs op maat geboden worden. Bij de vakgebieden rekenen en lezen werken we met niveaugroepen. Dit betekent dat er groepsdoorbroken lesgegeven wordt. Alle andere lessen worden gegeven in de eigen stamgroep.

We passen de manier waarop we lesstof aanbieden zoveel mogelijk aan, aan datgene wat uw kind nodig heeft. Onze leerlingen ervaren zo dat ze niet langer een uitzondering zijn, maar dat ze op hun eigen niveau vorderingen maken. Dit draagt in veruit de meeste gevallen bij tot een vergroting van het zelfvertrouwen en een verbetering van het welbevinden van de leerlingen.