Wanneer u als ouder(s) het advies van de reguliere basisschool heeft gekregen om eens te gaan kijken op een school voor speciaal basisonderwijs, dan kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek op onze school.

Voordat er daadwerkelijk een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt aangevraagd is het goed om u te informeren over SBO-onderwijs en de specifieke kenmerken van onze school, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken uit het aanbod van SBO-scholen. Tijdens het kennismakingsgesprek zullen wij u vertellen over onze school, u kunt daarnaast al uw vragen stellen.

Indien wij het verzoek krijgen om een leerling te plaatsen, zullen wij ons beraden of we als school kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind. Door ons in te lezen in het dossier van uw kind, te laten voeden door gesprekken met de huidige basisschool en te observeren in de groep van uw kind, kunnen we een advies geven over mogelijke plaatsing op het SBO. Wanneer er overeenstemming is over het advies tussen de meewerkende personen wordt er een TLV aangevraagd.