Het team aan ondersteuners bestaat in schooljaar 2019-2020 uit de volgende medewerkers:

                                                   
Laura Kroon     Monique van Emmerik   Cootje Breetveld    Carla van der Cammen    
Uilen     o.a. administratie,    leerlingbegeleiding    leerlingbegeleiding    
      Rots & Water en            
      leerlingbegeleiding            
                   
 foto volgt                  
 Sandra Peeters      Nicolette van Yperen    Karel Sijaranamual    JJ Vermeulen    
 leerlingbegeleiding      Interne Begeleiding    senior conciërge    junior conciërge    
                   
               
Sierd     Anton            
stagiair     stagiair