In het SOP (schoolondersteuningsprofiel) kunt u meer lezen over hoe wij de (extra) ondersteuning vormgeven.
Het betreft hier een 'levend' document dat op hoofdlijnen gelijk zal blijven, maar op onderdelen wordt aangepast op grond van nieuwe inzichten en/of een aangepaste personele bezetting.