Elke 4 jaar stelt een basisschool een schoolplan op, daarin is de huidige situatie beschreven en formuleert de school de plannen voor de komende schoolplan-periode. Hier vindt u het schoolplan 2015-2019 van SBO Pastoor van Ars.