Het team aan specialisten bestaat in schooljaar 2019-2020 uit de volgende medewerkers:

             foto volgt                                      
Annelize van Adrichem   Kelly Hanegraaf   Anne-Marie Bierman   Natascha Kroon      
Intern begeleider   Orthopedagoog   Taal en Rekenen   ICT      
                   
           
Tess Vermeulen   Fatimah Barkhuijsen   Manita Vilain   Ylja de Wilde      
Speltherapeut   Kwaliteitszorg   o.a. communicatie   o.a. Stagebegeleiding      
             en schoolverlaters      
                   

 

 

 

     
Floor v.d. Vegt   Céline Smit   Yolande van Daalberg   Annemarie Huegen      
Schoolmaatschappelijk    Logopedie   Fysiotherapie   Gedrag      
werk