Het team aan specialisten bestaat in schooljaar 2019-2020 uit de volgende medewerkers:

             foto volgt                                      
Annelize van Adrichem   Kelly Hanegraaf   Anne-Marie Bierman   Natascha Kroon      
Intern begeleider   Orthopedagoog   Taal en Rekenen   ICT      
                   
           
Tess Vermeulen   Fatimah Barkhuijsen   Manita Vilain   Ylja de Wilde      
Speltherapeut   Coaching & begeleiding   o.a. communicatie   o.a. Stagebegeleiding      
    Kwaliteitszorg        en schoolverlaters      
                   

 

 

 

     
Floor v.d. Vegt   Céline Smit   Yolande van Daalberg   Annemarie Huegen      
Schoolmaatschappelijk    Logopedie   Fysiotherapie   Gedrag      
werk