De missie van onze school
De Pastoor van Ars wil een veilige school zijn waar ieder kind de kans krijgt om de eigen talenten zo goed mogelijk te ontplooien. Onze school wil kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling tot zelfstandig mens, zodat zij in vrijheid en verantwoordelijkheid eigen keuzes kunnen maken.


Onze visie:
Wij willen een school zijn die gelooft in de eigen kracht én kwaliteiten van iedere leerling. Binnen onze school gaan we altijd weer op zoek naar wat wél kan als bepaalde mogelijkheden zijn afgesloten. Beperkingen zijn geen grenzen! Samen gaan we op zoek naar mogelijkheden. 

Wij hebben een beeld voor ogen van onze school als plek waar kinderen graag zijn en waar hun cognitieve en sociaal-emotionele mogelijkheden optimaal ontwikkelen. Dat willen wij doen door het zoveel als mogelijk geven van adaptief onderwijs, waarbij het rekening houden met verschillen tussen kinderen centraal staat. Daarbij willen we vooral het zelfvertrouwen en de competentie-ervaringen van kinderen bevorderen.

Tenslotte willen we een veilige plek voor kinderen creëren door te zorgen dat leerlingen weten waar zij aan toe zijn door het hanteren van vaste regels, afspraken en het aanbieden van structuur, waarbij het gegeven onderwijs zo veel als mogelijk wordt afgestemd op de leef- en belevingswereld van het individuele kind.