Ouders/verzorgers maken deel uit van de ouderraad (OR) en de medezeggenschapsraad (MR) en worden door middel van onze site en Nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen binnen onze school. Tevens worden zij uitgenodigd om deel te nemen aan een oudertevredenheidsonderzoek en staat de deur van de directiekamer altijd open voor vragen. Er is een enthousiaste OR die onze school ondersteunt bij het organiseren van feesten en activiteiten binnen de school. De school organiseert inloopmiddagen, zodat ouders/verzorgers een kijkje binnen de school kunnen nemen en het werk van hun kind kunnen bekijken.