De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders/verzorgers en personeelsleden. Onze MR bestaat op dit moment uit zeven leden: drie ouders/verzorgers en vier personeelsleden. De leden van de MR vergaderen zes keer per jaar. De Oudergeleding laat zich voeden door haar achterban, dit zijn de ouders/verzorgers en de leden van de Ouderraad. De personeelsgeleding laat zich voeden door het team (onderwijsgevenden en niet-onderwijsgevenden), bijvoorbeeld tijdens de teamvergaderingen.

Wat doet de MR?

De MR heeft wettelijke taken en bevoegdheden die nauwkeurig zijn omschreven. Over sommige onderwerpen heeft de MR adviesrecht, over andere instemmingsrecht. Elk belangrijk besluit dat de directeur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR.

De MR streeft ernaar om ouders/verzorgers zoveel mogelijk te informeren via de (vastgestelde) notulen van de vergaderingen en berichten in de Nieuwsbrief. 

Contact met de MR?

Heeft u een vraag of wilt u iets met ons bespreken? U kunt de MR eenvoudig bereiken door hen te mailen via mr.haviklaan@gmail.com Vermeld in uw mail uw telefoonnummer, zodat de MR contact met u kan opnemen. Wilt u meedenken over schoolbeleid neem dan contact op met de MR. 

Data MR-vergaderingen 2021-2022 SBO Pastoor van Ars

De bijeenkomsten zijn openbaar en u bent als ouder/verzorger van harte welkom om bij een vergadering aanwezig te zijn. Een vergadering vindt plaats in de teamkamer van de Oase, Resedastraat 50 en start om 19.00 uur met de MR van Pastoor van Ars. Om 19.30 uur starten we gezamelijk met de MR van de Oase.

Maandag 19 september 2022

 Donderdag 17 november 2022

Maandag 30 januari 2023

Donderdag 23 maart 2023

Maandag 22 mei 2023

Donderdag 22 juni 2023

 

Notulen MR-vergaderingen 

Notulen 13 september 2021

Notulen 15 november 2021

Notulen 31 januari 2022

Notulen 28 maart 2022

Notulen 23 mei 2022

Notulen 21 juni 2022

 

Notulen 19 september

Notulen 17 november