De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders/verzorgers en personeelsleden. Onze MR bestaat op dit moment uit zeven leden: drie ouders/verzorgers en vier personeelsleden. De leden van de MR vergaderen zes keer per jaar. De Oudergeleding laat zich voeden door haar achterban, dit zijn de ouders/verzorgers en de leden van de Ouderraad. De personeelsgeleding laat zich voeden door het team (onderwijsgevenden en niet-onderwijsgevenden), bijvoorbeeld tijdens de teamvergaderingen.

Wat doet de MR?

De MR heeft wettelijke taken en bevoegdheden die nauwkeurig zijn omschreven. Over sommige onderwerpen heeft de MR adviesrecht, over andere instemmingsrecht. Elk belangrijk besluit dat de directeur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR.

De MR streeft ernaar om ouders/verzorgers zoveel mogelijk te informeren via de (vastgestelde) notulen van de vergaderingen en berichten in de Nieuwsbrief. 

Contact met de MR?

Heeft u een vraag of wilt u iets met ons bespreken? U kunt de MR eenvoudig bereiken door hen te mailen via mr.pastoorvanarsschool@gmail.com. Vermeld in uw mail uw telefoonnummer, zodat de MR contact met u kan opnemen. Wilt u meedenken over schoolbeleid neem dan contact op met de MR. 

Data MR-vergaderingen 2019-2020 SBO Pastoor van Ars

De bijeenkomsten zijn openbaar en u bent als ouder/verzorger van harte welkom om bij een vergadering aanwezig te zijn. Een vergadering vindt plaats in de teamkamer van onze school en start om 19.00 uur. 

Maandag 23 september 2019

Maandag 25 november 2019

Maandag 3 februari 2020

Maandag 6 april 2020

Maandag 8 juni 2020

Maandag 6 juli 2020

 

Notulen MR-vergaderingen 

Notulen september 2019

Notulen november 2019