Onze school vindt een goede samenwerking met ouders erg belangrijk. Het heeft een positieve invloed op de betrokkenheid, het welbevinden, de motivatie en daarmee op het schoolsucces van het kind.

Naast het onderhouden van een goed contact over de ontwikkeling van uw kind, vragen wij ouders om hulp om zich samen het het team in te zetten voor onze school. Ouders assisteren bij verschillende activiteiten zoals de spelletjesmorgen, de sportdag, het luizenpluizen, de voorbereiding en verzorging van feesten, enzovoort.

Meerdere keren per jaar is er een inloopmiddag waar u samen met uw kind in de klas kunt komen kijken. Er is tevens een actieve ouderraad (OR) die helpt bij de organisatie en uitvoering van diverse creamiddagen en feesten.Daarnaast hebben we een actieve MR waarin ouders en leerkrachten met elkaar spreken over het onderwijs.