Wanneer u als ouder(s)/verzorger(s) het advies van de reguliere basisschool heeft gekregen om eens te gaan kijken op een school voor speciaal basisonderwijs, dan kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek op onze school. 

Voordat er daadwerkelijk een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt aangevraagd is het goed om u te informeren over SBO-onderwijs en de specifieke kenmerken van onze school, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken uit het aanbod van SBO-scholen. Tijdens het kennismakingsgesprek zullen wij u vertellen over onze school, krijgt u een rondleiding en is er ruimte voor het stellen van al uw vragen.

Indien wij het verzoek krijgen om een leerling te plaatsen, zullen wij ons beraden of we als school kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind. Door ons in te lezen in het dossier van uw kind, te laten voeden door gesprekken met de huidige basisschool en te observeren in de groep van uw kind, kunnen we een advies geven over mogelijke plaatsing op het SBO. Wanneer er overeenstemming is over het advies tussen de meewerkende personen wordt er een TLV aangevraagd.

Vragen?
Voor het beantwoorden van al uw vragen met betrekking tot het SBO of om een kijkje te nemen op onze school, kunt u een afspraak maken voor een vrijblijvende oriëntatie. Uiteraard kunt u met een vraag ook even bellen of mailen! 

Samen kunnen we dan bekijken of wij de best passende school zijn voor uw kind!