Gesprekken

Per schooljaar zijn er 3 vaste gespreksmomenten. 

Aan het begin van het het schooljaar kennen we het ouder-vertel-gesprek.
Een gesprek van 10 á 15 minuten waarin u als ouder/verzorger vertelt over uw kind.

Na de herfstvakantie en de voorjaarsvakantie (2x per jaar dus) vindt er een ontwikkelgesprek plaats.
Aan de hand van de beschikbare gegevens met de input van u als ouder/verzorger, de leerkracht en
zo mogelijk de leerling zelf kijken we in een gesprek van ca. 30 minuten naar de ontwikkeling van een leerling.
We gebruiken hiervoor de documenten Dossier & Doelen en het ontwikkelingsprofiel.


Voor leerlingen die op onze school beginnen wordt er na 2 á 3 maanden een gesprek georganiseerd om
de observatieperiode af te sluiten, we bespreken dan o.a. of ons ondersteuningsaanbod voldoende aansluit
bij de behoefte van de leerling.

Wanneer we merken dat er voor een leerling meer nodig is dan wat wij op dat moment bieden of wanneer er
vragen zijn omtrent de ontwikkeleing van een leerling, dan beleggen we een multi-disciplinair-overleg (MDO). 
Bij dit overleg sluiten experts vanuit verschillende disciplines aan met als doel tot een gezamenlijk advies te komen.

 

Rapporten

Twee keer per jaar krijgen de leerlingen een Kindrapport en tegelijkertijd ontvangen de ouders een Ouderrapport.
De rapporten worden aangeleverd in de eerste weken van februari en juli, aansluitend aan de Cito-toetsperiode.
Informatie bij het Kindrapport.
Informatie bij het Ouderrapport.