10 profielen in het VMBO (Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs) 

In het VMBO bestaan in Nederland sinds vorig schooljaar 10 verschillende profielen die voorbereiden op verschillende MBO opleidingen.
Aangezien de namen van de profielen soms nog voor onduidelijkheid zorgen heeft ons bestuur (Lucas Onderwijs) hier een infographic van gemaakt.
Deze is hier te vinden. Op de website van het 'nieuwe VMBO' is er nog veel meer informatie over te vinden. 

 

Ondersteuning in het VMBO met LWOO (LeerWegOndersteunendOnderwijs)

Veel van onze leerlingen gaan naar het VMBO, de meeste van hen hebben daar 'recht' op LWOO.
De verschillende VMBO scholen in Den Haag richten de ondersteuning die ze bieden op een andere wijze in.
In een matrix is weergegeven welke ondersteuning u op welke school mag verwachten.
De matrix vindt u hier.