Vrijwillige ouderbijdrage

 

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. De school betaalt met de opbrengst de kosten die worden gemaakt voor uw kind. U kunt dan denken aan sinterklaascadeautjes, het kerstontbijt, maar ook activiteiten als de sportdagen, museum- en theaterbezoek worden (deels) uit deze bijdragen betaald. Naast de genoemde activiteiten wordt ook het schoolkamp (deels) uit deze bijdrage betaalt. De ouderbijdrage bedraagt voor het schooljaar 2019-2020 € 140.
Aangezien de ouderbijdrage niet toereikend is om de kosten van het kamp in z'n geheel te dekken, wordt er door ons ook een subisidie aangevraagd, zodat alle leerlingen gewoon meekunnen.


U kunt uw financiële bijdrage, graag onder vermelding van de naam van uw kind en de groep, overmaken op NL03 ABNA 0509 9429 89  t.n.v. Lucasonderwijs - SBO Pastoor van Arsschool - inzake ouderbijdrage.

 

Financiële ondersteuning

Ooievaarspas
Wanneer u in het bezit bent van een Ooievaarspas krijgt u € 50 korting op de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is de Ooievaarspas van uw kind zo spoedig mogelijk bij onze administratie te laten scannen. Met een Ooievaarspas betaalt de Gemeente Den Haag aan de school een deel van de vrijwillige ouderbijdrage voor uw kind.
Met de Ooievaarspas krijgt u ook korting op allerlei cursussen, sport en culturele activiteiten. U betaalt minder voor een lidmaatschap van een sportvereniging en bibliotheek en toegang tot het zwembad of een museum. Dat levert u al snel een forse besparing op. Voor welke regelingen u in aanmerking komt, hangt af van uw per-soonlijke situatie en van uw inkomen. Kijk in de inkomenstabel op www.ooievaarspas.nl, u kunt hier de Ooievaarspas digitaal aanvragen. U leest dan automatisch welke gegevens u moet aanleveren.

Stichting Leergeld
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet mee doen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen graag mee laten doen. Kijk voor meer informatie op www.leergelddenhaag.nl of bel met 070 3601337 voor meer informatie.
Mocht u er niet uitkomen of heeft u vragen. Onze administratie helpt u graag een aanvraag in te dienen.