Ouderbijdrage

Naast de vrijwillige ouderbijdrage, is er voor ouders eveneens een verplichte ouderbijdrage.

De verplichte ouderbijdrage Ieder jaar gaan we met de hele school op schoolkamp. Voor deelname aan het kamp vragen wij aan ouders een verplichte bijdrage van € 95. (Deze bijdrage is lager dan de werkelijke kosten aangezien we via een subsidie een deel van de kosten vergoed krijgen.)

 

De vrijwillige ouderbijdrage De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Met het geld van alle ouderbijdragen betaalt de school de kosten die worden gemaakt voor uw kind. U kunt dan denken aan Sinterklaascadeautjes, het Kerstontbijt, maar ook activiteiten als de sportdag, museum- en theaterbezoek worden (deels) uit deze bijdragen betaald. De ouderbijdrage bedraagt voor het schooljaar 2017-2018 € 45.

 

 Bankrekening NL03 ABNA 0509942989  t.n.v. SBO Pastoor van Arsschool. (let op nieuw rekeningnummer!)

Graag altijd onder vermelding van de naam van uw kind.

 

 

U kunt uw financiële bijdrage, altijd graag onder vermelding van de naam van uw kind, overmaken op NL08 ABNA 0570 9221 43 t.n.v. SBO Pastoor van Arsschool.

 

Financiële ondersteuning

Ooievaarspas
Als u in het bezit bent van een Ooievaarspas krijgt u € 50 korting op de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is de Ooievaarspas van uw kind zo spoedig mogelijk bij onze administratie te laten scannen. Met een Ooievaarspas betaalt de Gemeente Den Haag aan de school de vrijwillige ouderbijdrage voor uw kind.
Met de Ooievaarspas krijgt u ook korting op allerlei cursussen, sport en culturele activiteiten. U betaalt minder voor een lidmaatschap van een sportvereniging en bibliotheek en toegang tot het zwembad of een museum. Dat levert u al snel een forse besparing op. Voor welke regelingen u in aanmerking komt, hangt af van uw per-soonlijke situatie en van uw inkomen. Kijk in de inkomenstabel op www.ooievaarspas.nl, u kunt hier de Ooievaarspas digitaal aanvragen. U leest dan automatisch welke gegevens u moet aanleveren.
Stichting Leergeld
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet mee doen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen graag mee laten doen. Kijk voor meer informatie op www.leergelddenhaag.nl of bel met 070 3601337 voor meer informatie Tevens kunt u een beroep doen voor de kampbijdrage op stichting leergeld Den Haag.
Mocht u er niet uitkomen of heeft u hulp nodig bij een bepaald onderdeel? Onze administratie helpt u graag een aanvraag in te dienen.