Op dit deel van de website vindt u een aantal documenten, waarin duidelijk wordt gemaakt hoe wij of ons bestuur (Lucas Onderwijs) omgaan met bepaalde situaties of gebeurtenissen. De titels van de documenten spreken voor zich. 

 

Pestprotocol 
Protocol internet en sociale media
Luizenbeleid
Time-out en grensoverschrijdend gedrag
Klachtenregeling
Meldcode huiselijk geweld PO 2013
Kaderregeling toelating, schorsing en verwijdering 
Regeling luxeverzuim en verlof
Schoolverlatersprocedure 2017-2018

 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacyreglement Lucas Onderwijs

Protocol sociale media Primair Onderwijs Lucas Onderwijs