Op dit deel van de website vindt u belangrijke informatie m.b.t. onze school. 

In onze schoolgids vindt u vooral informatie over de manier waarop onze school onderwijs verzorgt, welke doelen we hebben en op welke wijze wij de resultaten van het onderwijs bijhouden en met u bespreken. U vindt informatie over de manier waarop we ouders/verzorgers daadwerkelijk bij onze school betrekken en over onze schoolorganisatie. Tevens vindt u hier de schooltijden, de activiteiten en vakantieregelingen.  

Iedere 4 jaar stelt een basisschool een schoolplan op, Hierin is de huidige situatie beschreven en formuleert de school de plannen voor de komende schoolplanperiode. Hier vindt u het schoolplan 2019-2023 van SBO Pastoor van Ars. 

In het SOP (schoolondersteuningsprofiel) kunt u meer lezen over hoe wij als school de (extra) ondersteuning vormgeven. Het betreft hier een 'levend' document dat op hoofdlijnen gelijk zal blijven, maar op onderdelen wordt aangepast op grond van nieuwe inzichten en/of een aangepaste personele bezetting.

Ook onze school wordt regelmatig gecontroleerd op het naleven van regels en wetten. Als u opmerkingen of vragen aan de Inspectie van het Onderwijs heeft, neem dan contact op met Postbus 51, de website www.rijksoverheid.nl of bel gratis met nummer 1400  van 9:00 uur tot 21:00 uur. Hier kunt u de twee laatste inspectierapporten van de Pastoor van Arsschool teruglezen: Inspectierapport augustus 2013 en Inspectierapport april 2015.