Op dit deel van de website vindt u belangrijke informatie m.b.t. onze school. 

In onze schoolgids vindt u vooral informatie over de manier waarop onze school onderwijs verzorgt, welke doelen we hebben en op welke wijze wij de resultaten van het onderwijs bijhouden en met u bespreken. U vindt informatie over de manier waarop we ouders/verzorgers daadwerkelijk bij onze school betrekken en over onze schoolorganisatie. Tevens vindt u hier de activiteitenkalender met daarin de schooltijden e.d.

Iedere 4 jaar stelt een basisschool een schoolplan op, Hierin is de huidige situatie beschreven en formuleert de school de plannen voor de komende schoolplanperiode. Hier vindt u het schoolplan 2019-2023 van SBO Pastoor van Ars. 

In het SOP (*schoolondersteuningsprofiel) kunt u meer lezen over hoe wij als school de (extra) ondersteuning vormgeven. Het betreft hier een 'levend' document dat op hoofdlijnen gelijk zal blijven, maar op onderdelen wordt aangepast op grond van nieuwe inzichten en/of een aangepaste personele bezetting.

Ook onze school wordt regelmatig gecontroleerd op het naleven van regels en wetten. Als u opmerkingen of vragen aan de Inspectie van het Onderwijs heeft, neem dan contact op met Postbus 51, de website www.rijksoverheid.nl of bel gratis met nummer 1400  van 9:00 uur tot 21:00 uur. Hier kunt u vanaf blz. 46 het laatste inspectierapport van de Pastoor van Arsschool teruglezen, als onderdeel van het bestuursonderzoek bij Lucas Onderwijs.

Vanuit de Rijksoverheid ontvangen we financiële middelen om te werken aan de achterstanden op cognitief en sociaal-emotioneel gebied in het kader van het Nationaal Plan Onderwijs. Hier kunt u ons plan voor het schoolprogramma lezen.

Hier kunt u het Privacy Reglement van Lucas Onderwijs vinden.

* Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl.