Wat is Social Schools?

Social Schools is een schoolapp die de communicatie en samenwerking bevordert tussen school, thuis en andere betrokkenen. De app is te installeren op uw smartphone of pc. Een link naar de app vindt u in de uitnodigingsmail of door Social Schools 3.0 op te zoeken in uw app store. Met de invoering van Social Schools zal alle communicatie binnen onze school via deze schoolapp plaatsvinden. U kunt hierbij denken aan groepsberichten, inplannen oudergesprekken, doorgeven van absentiemeldingen en nog veel meer! Nieuwe ouders en verzorgers ontvangen een uitnodiging per e-mail om een ouderprofiel aan te maken. Na het aanmaken van het profiel (nog geen twee minuten werk) heeft u als ouder/verzorger toegang tot de schoolgroep (berichten aan iedereen) en tot de groep van uw kind(eren) (berichten aan de ouders/verzorgers van de klas).

 

Beleid Social Schools

Om ervoor te zorgen dat de communicatie binnen Social Schools goed verloopt, hanteren wij als school het volgende beleid:

  1. Wij zijn samen met u als ouder/verzorger verantwoordelijk voor een digitaal veilig klimaat op Social Schools. Sociale omgangsvormen gelden online net zo goed als offline. Een digitaal veilig klimaat houdt in dat we elkaar met respect aanspreken. Alles wat u plaatst kan direct worden gezien door anderen en niet meer door uzelf worden verwijderd of gewijzigd.
  2. Wij willen u vragen terughoudend te zijn met reacties op geplaatste berichten. Reageer alleen als dat voor de hele groep zinvol is of als antwoord op een gestelde vraag.
  3. De privacy van anderen wordt altijd gerespecteerd.
  4. Deel als ouder/verzorger geen foto’s vanaf Social Schools op social media zoals Facebook, Instagram en Twitter.
  5. Ouders/verzorgers hebben reageer- en likerecht. U kunt een persoonlijk bericht sturen naar de leerkracht van uw kind(eren). U kunt geen reactie plaatsen op schoolbrede berichten.

 

Gebruikersprofiel

Aangezien we een open beleid voorstaan binnen Social Schools, willen wij alle gebruikers verzoeken om een duidelijk profiel aan te maken, compleet met pasfoto. Op die manier is altijd duidelijk wie met wie communiceert.

 

Toegang aanvragen

Als u geen toegang heeft tot het ouderportaal of het communicatieplatform maar wel ouderlijk gezag heeft over een kind dat bij ons naar school gaat, kunt u toegang aanvragen via info@pastoorvanars.lucasonderwijs.nl. Vermeld hierbij de naam van uw kind(eren), uw eigen naam en het juiste emailadres. U ontvangt dan (na verificatie) een activatiecode voor het ouderportaal.