Om de ontwikkeling van kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren, willen we samen met KBS De Oase (een reguliere basisschool) en ‘Timo DAK kinderopvang’ (dag- en buitenschoolse opvang voor kinderen 0-12 jaar) in 2022 een integraal aanbod realiseren. We werken aan een Kind Centrum (KC) met één pedagogische visie, onder één leiding in een nieuw gebouw. We willen kinderen leren ontdekken, samenwerken, ondernemen, verbanden leggen, hun verbeelding laten spreken en op onderzoek uitgaan.

In het te bouwen Kind Centrum werken straks verschillende professionals samen in een gebouw dat speciaal is ontworpen om onderwijs en opvang te kunnen bieden in de hedendaagse tijd. De mogelijkheden die het ons op het gebied van expertise van medewerkers en flexibiliteit van ruimtes zal bieden, overstijgt in ruime mate de mogelijkheden die we met ons huidige team en in ons huidige gebouw hebben. Daarnaast zien wij de samenvoeging van opvang en onderwijs als een positieve ontwikkeling wanneer het gaat om het begeleiden van kinderen. Wij denken dat een Kind Centrum bij zal dragen aan de oplossing m.b.t. het bieden van Passend Onderwijs.

Het welbevinden van de kinderen zal, net zoals ook nu het geval is, voorop blijven staan. De ontwikkelingsbehoeften van de kinderen zijn leidend voor de wijze waarop de kinderen ondersteund worden binnen het KC. Het ontwerp en de inrichting van het gebouw volgen logischerwijs uit de opdracht die de betrokken organisaties zichzelf stellen. Waar mogelijk wordt elk kind een passend arrangement geboden, rekening houdend met risico- en beschermende factoren, met als vertrekpunt de talenten van het kind.

Er wordt een gebouw gerealiseerd waarin voor ca. 650 leerlingen onderwijs en opvang gerealiseerd kan worden. De nieuwbouw is voorzien in 2022. We zien het als een belangrijke opdracht om ook in deze grotere school de veiligheid, positiviteit en rust te bieden die onze leerlingen nodig hebben. Door de vorming van het Kind Centrum zal de ‘maatschappelijke opdracht’ in relatie tot ouders en leerlingen nog beter uitgevoerd kunnen worden.