Het team van de Pastoor van Arsschool vindt het erg belangrijk om ouders/verzorgers te betrekken bij activiteiten van de school en de ontwikkeling van hun kind. Leerkrachten en andere betrokkenen nemen daarom ruim de tijd om met ouders/verzorgers én met de leerling in gesprek te gaan. 

Op onze school gebruiken we diverse documenten om zowel de cognitieve, als de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind weer te geven. Voor een weergave van de cognitieve ontwikkeling gebruiken we het Dossier & Doelen en het Ontwikkelperspectief (OPP). Voor een weergave van de sociaal-emotionele ontwikkeling maken we gebruik van het programma KIJK! op sociale competenties

Minimaal twee keer per jaar worden alle ouders/verzorgers uitgenodigd om samen met de groepsleerkracht een uitgebreid gesprek te voeren over de ontwikkeling van hun kind (mede o.b.v. het Dossier & Doelen en het Ontwikkelingsprofiel). 

Meer informatie over bovenstaande vindt u in onze schoolgids.