Op onze school gebruiken we diverse documenten om zowel de cognitieve, als de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind weer te geven. Voor een weergave van de cognitieve ontwikkeling gebruiken we het Dossier & Doelen en het Ontwikkelperspectief (OPP). Voor een weergave van de sociaal-emotionele ontwikkeling maken we gebruik van het programma KIJK! op social competenties. 

Het Dossier & Doelen
In dit document staat alles wat van belang is om uw kind de juiste begeleiding te kunnen geven. Te denken valt aan informatie over intelligentie, leerontwikkeling en het gedrag van uw kind. Tevens vindt u hierin terug wat de ondersteuningsbehoeften zijn van uw kind, of er onderzoeken zijn gepland en alle afspraken die er zijn gemaakt. U krijgt als ouder dit Dossier & Doelen tweemaal per jaar, voorafgaande aan de oudergesprekken, ter inzage voorgelegd.

Het ontwikkelperspectief
De ontwikkeling van een kind op de niet-methode gebonden toetsen, wordt in een grafiek weergegeven. Wij noemen dit het ontwikkelperspectief. De toetsgegevens van de schoolvakken begrijpend lezen, rekenen, spelling en technisch lezen worden in dit profiel genoteerd. Na verloop van een aantal toetsafnames ontstaat er een beeld van een kind m.b.t. de cognitieve ontwikkeling. Op basis van deze scores worden doelen opgesteld en voorspellingen gedaan.