De Begeleidingscommissie

Deze commissie heeft een vaste samenstelling en bestaat uit de maatschappelijke deskundige van onze school, de schoolarts, een vertegenwoordiger van Bureau Jeugdzorg, de orthopedagoog, de interne begeleider en de directeur. De leerkracht van het kind dat wordt besproken is ook altijd aanwezig. De directeur is voorzitter van dit overleg. Ouders krijgen een uitnodiging om bij de bespreking aanwezig te zijn. Ouders krijgen voorafgaand aan de Begeleidingscommissie altijd inzagen in het Dossier & Doelen van hun kind.

Gezamenlijk bespreken zij de vraagstelling, waarbij deze wordt toegelicht door de groepsleerkracht. Alle deskundigen geven advies op basis van hun specialisme. De begeleidingscommissie kan adviseren over de aanpak van een probleem, een onderzoek laten uitvoeren, een handelingsplan adviseren of de ouders verwijzen naar andere instanties voor begeleiding of onderzoek.