Leesproblemen

Veel van de kinderen op onze school hebben moeite met leren lezen en spellen. Soms hangt dit samen met andere problemen, bijvoorbeeld problemen in de concentratie of een beperkte intelligentie. Door goed te kijken welke leesstrategie een kind gebruikt, deze strategie te verbeteren en veel te oefenen lukt het soms al veel beter om tot lezen en spellen te komen.

 

Dyslexie

In andere gevallen kunnen leesproblemen echter heel hardnekkig zijn. Er kan sprake zijn van dyslexie als kinderen na veel gerichte oefening toch maar weinig vooruitgaan op het gebied van lezen en vaak ook spellen. De kans op dyslexie is groter als er dyslexie in de familie voorkomt en als je ziet dat het kind op andere vakgebieden wél gewoon vooruit gaat.

 

In overleg met de ouders kan dan besloten worden een traject te starten om hier duidelijkheid over te krijgen. Het traject ziet er als volgt uit:

 • Intelligentiemeting (dyslexie wordt alleen vastgesteld vanaf een totaal IQ van ongeveer 75).
 • Toetsen afnemen voor lezen en spellen (nulmeting).
 • Handelingsplan maken en uitvoeren gedurende een half jaar met extra hulp in en buiten de groep.
 • Opnieuw toetsen afnemen voor lezen en spellen (tussenmeting).
 • Handelingsplan bijstellen en uitvoeren gedurende een half jaar.
 • Opnieuw toetsen afnemen voor lezen en spellen (eindmeting)
 • Indien er te weinig vooruitgang is geboekt, ondanks alle geboden hulp, wordt aanvullend onderzoek uitgevoerd door het HCO (Haags Centrum Onderwijsbegeleiding).
 • Een dyslexieverklaring kan daarna eventueel worden toegekend.

 

En wat dan?

 • Bij leesproblemen en dyslexie geldt: hoe meer je oefent, hoe meer je toch vooruit kan gaan.
 • Ook thuis lezen is hierbij dus enorm belangrijk. Daarnaast is het extra belangrijk uw kind ook voor te lezen om zo de woordenschat uit te breiden.
 • Op school ruimen wij voor alle kinderen extra tijd in om het lezen te blijven oefenen.

 

Hulpmiddelen

Kinderen met dyslexie krijgen op school de gelegenheid ervaring op te doen met leessoftware, namelijk Sprint. Teksten worden dan voorgelezen op de computer. Dyslectische kinderen maken hun toetsen met Sprint. Ze krijgen ook voldoende tijd om de toetsen te kunnen maken. Diverse scholen voor Voortgezet Onderwijs werken ook met Sprint.

In onze twee bovenbouwgroepen wordt onder schooltijd geoefend voor een typediploma met het programma Ticken.nl. Met een goede typevaardigheid kan uw kind straks in het voortgezet onderwijs beter uit de voeten. Om het typediploma ook daadwerkelijk te kunnen behalen zal uw kind ook thuis af en toe moeten oefenen. Door kinderen op de computer te laten werken kunnen ze ook de spellingproblemen wat compenseren.

 

Meer informatie over Sprint en andere dyslexiehulpmiddelen vindt u op www.lexima.nl.