Fysiotherapie:
Veel kinderen hebben motorische problemen. Alle nieuwe kinderen worden door de vakleerkracht lichamelijke opvoeding en de fysiotherapeut gescreend met behulp van de ABC-movement-test. U krijgt hiervan de uitslag met eventueel een advies voor fysiotherapie of motorische remedial teaching. Als u het hiermee eens bent, geeft u een ondertekend exemplaar mee terug en kan de fysiotherapie starten. Desgewenst is er overleg met huisarts of specialist. Op basis van een speciale test en een verwijzing van de huisarts, een kinderarts of een revalidatiearts kunnen kinderen op school fysiotherapie krijgen. Als ouder wordt u bij de gehele gang van zaken betrokken en op de hoogte gehouden.

Motorische remedial teaching (MRT)
Er is veel behoefte aan het oefenen van de motorische vaardigheden. Kinderen kunnen individueel of groepsgewijs extra training krijgen voor hun motorische vaardigheden. Indien de problemen een specifiekere behandeling vragen dan binnen de MRT mogelijk is, komen deze kinderen in aanmerking voor een doorverwijzing naar fysiotherapie. De MRT wordt gegeven door onze vakleerkracht lichamelijke opvoeding in samenwerking met de fysiotherapeut.