Logopediste Celine (vanuit Logopediepraktijk Bomenbuurt) is iedere dinsdag en woensdag werkzaam op onze school. Een logopediebehandeling op school wordt niet altijd door alle zorgverzekeraars vergoed. Vraag uw zorgverzekeraar daarom altijd eerst of uw kind in aanmerking kan komen voor logopedie op onze school. Voor alle overige vragen m.b.t. aanmelden van logopedie, kunt u contact opnemen met een van onze intern begeleiders: avadrichem@pastoorvanars.lucasonderwijs.nl of nvyperen@pastoorvanars.lucasonderwijs.nl