In alle groepen worden sociale competentie trainingen gegeven volgens de methode: Rots en Water. Het Rots en Water programma is een uiterst effectief programma dat zich in eerste instantie richt op het vergroten van sociale vaardigheden, zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Later is het mogelijk aandacht te hebben voor de thema’s veiligheid, assertiviteit, communicatie en het vinden van een eigen weg.

Het Rots en Water programma onderscheidt zich van andere sociale vaardigheidsprogramma’s door een fysieke aanpak. Ervaren en doen staan voorop en niet het praten. Niet dat taal verboden is, integendeel, maar het programma gaat er van uit dat zelfvertrouwen en een positief zelfgevoel een duidelijk fysiek element hebben. Je thuis voelen in je eigen lijf, daar trots op kunnen zijn, dat weten te waarderen en kunnen onderhouden.

Omdat de training uitgaat van een aantal basisprincipes: Gronden, Centreren en Focussen is het in principe verplicht om op blote voeten aan deze trainingen mee te doen, zodat het contact grond en voeten ook een juiste beleving gaat krijgen. Bovendien worden er bij de oudere kinderen ook soms schop- en traptechnieken als middel gebruikt om kinderen zelfverzekerder te maken.

Documentaire Rots en Water