Op de Pastoor van Arsschool is iedere woensdag onze schoolmaatschappelijk werker Floor van der Vegt aanwezig. Zij kan ouders ondersteunen die problemen ervaren in de thuissituatie of in de opvoeding. Zij kan ingezet worden als ondersteunster bij groepsprocessen of als individuele begeleidster. De schoolmaatschappelijk werker maakt deel uit van het Interne Zorgoverleg van de Pastoor van Arsschool. De schoolmaatschappelijk werker heeft veel contacten binnen de hulpverlening, zij is gedetacheerd vanuit Xtra+.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de intern begeleider of met de leerkracht van uw kind. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen via de mail: f.vandervegt@smw-basisschool.nl of per telefoon 06-24957490. Op www.smw-basisschool.nl is nog meer informatie te vinden.

NB: aan schoolmaatschappelijk werk zijn geen kosten verbonden. Dit komt omdat het wordt bekostigd door het samenwerkingsverband SPPOH,  gesubsidieerd door de Gemeente en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.